De professional in paardentaal

Durf jij in de spiegel te kijken? Meld je dan aan voor

De professional in paardentaal: Helder bekeken

Waarom deze training?

In de interactie tussen personen wordt veel aandacht besteed aan het verbale deel en het effect daarvan. Dat raakt veelal aan eigen normen en waarden c.q. de innerlijke overtuiging.

Lichaamstaal gebruiken we altijd. Verschillende onderzoekers schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt. Het meest bekend is de theorie van de Amerikaanse psycholoog Mehrabian. Hij stelt dat wanneer het om uiting van gevoelens gaat:

• 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal
• 38% wordt geuit door de stemklank en slechts
• 7% wordt gecommuniceerd door middel van woorden

Als dit zo is uiten we ons dus voor 93% non-verbaal!

Hoe belangrijk lichaamstaal is en hoe efficiënt de werking ervan kan men zien aan paarden. Hier gaan we mee aan de slag in deze boeiende en interactieve training.

Werkwijze

In de training wordt vanuit een non-verbale invalshoek gewerkt.

Bij de start van de dag wordt aandacht besteed aan de persoonlijke leerdoelen van de professional. Deze inventarisatie vormt de input voor de opdrachten die met het paard worden uitgewerkt.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat zie je? Wat interpreteer je? Wat zijn de valkuilen van het invullen c.q. interpreteren? Wat kunnen de gevolgen zijn van het voor waar houden van interpretaties en het hanteren van aannames?

Het non verbale deel wordt expliciet duidelijk gemaakt tijdens de interactie met een paard. Daarbij reageert het paard, op basis van zijn natuurlijk gedrag, op het gedrag van de professional. Is dit gedrag sturend, nieuwsgierig makend, vertrouwenwekkend, leidend, of meer bedreigend? Is wel er of geen ruimte voor de ander? Hoe effectief is dit?

De natuurlijke eigenschappen van het paard dragen bij om feilloos en waardenvrij het menselijk gedrag te spiegelen. Veranderend gedrag door de professional leidt tot ander gedrag van het paard. Effecten worden direct concreet en geven houvast voor de dagelijkse praktijk. Zo ontdek je tijdens het eerste deel van de workshop op een zuivere manier hoe jouw houding en gedrag overkomen op anderen. Een workshop met paarden is een effectieve manier van reflectie en een heel goede start om te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Naast de herkenning van het effect worden de persoonlijke thema’s binnen de groep uitgewerkt en besproken. Vanuit deze bespreking worden mogelijkheden geschetst voor meer effectief gedrag en wordt dit gedrag geoefend met het paard.

Nadat je je persoonlijke thema hebt geformuleerd, oefen je tijdens het middaggedeelte in de praktijk met het bereiken van je doel.
Het paard is gedurende de dag je sparring partner.

Door wie?

Hadé Overdulve, paardencoach volgens de Filippusmethode, vertaalt tijdens de workshop de feedback van het paard. Diny Veldhuisen, ervaren NMI registermediator en voormalig HRM-interim manager, helpt je deze feedback om te zetten in je rol als mediator.

Er wordt altijd naast het paard vanaf de grond gewerkt, dus niet òp het paard. Voor deelname hoef je absoluut geen ervaring te hebben met paarden.

Wat kost het en wat levert het op?

Voor € 325,- exclusief btw ben je een dag lang intensief bezig. Aan het eind van de dag is je bewustzijn van het effect van jouw non-verbale gedrag vergroot en ben je in staat dit op een positieve manier in te zetten tijdens je werk.
Voor mediators levert de training 6 PE-punten op bij het NMI.

Locatie

De goed verzorgde training vindt plaats in Epe. Nadere gegevens volgen uiterlijk één week voor aanvang van de training.

Wanneer?

Vrijdag 12 april 2019