Ervaringen van derden bij retraites en geestelijke begeleiding

P.T.

“Ik heb een retraite bijgewoond met als thema ‘Aandachtig Wachten’ en met als bijzondere helpers de paarden van Hadé. Niet de taal van woorden sprak, maar de taal van het contact. Met Barro, in dit geval…

Het bijzondere van het werken met Barro is, dat hij zichzelf blijft, en jou jezelf laat zijn of vinden. Met Barro samen zijn voelde als het betreden van het ‘lege midden’. In dat lege midden gebeurt iets – nu – tussen jou en de a/Ander. Ik ervoer het als heilige ruimte. Anders dan met woorden is het contact met Barro een diepe ervaring die ook iets zegt over mijn relatie met het Geheim. Barro gaf mij heel respectvol de tijd en de ruimte om waar ik mijzelf verlies, mezelf terug te vinden”.

Maria Knapen

“Zoals ik als kind de levensenergie ervaren heb bij de koeien (zij waren de enigen die mij troostten en begrepen), zo heb ik weer de levensenergie bij jouw Barro ervaren. Ik lees met een groepje Pierre Teilhard du Chardin, die als jezuïet en paleontoloog de Energieën beschrijft die alle materie uitzenden. Ook Baruch de Spinoza ziet en ervaart deze Energie.

Deze Energie heb ik pas later, na mijn pensioen, bewust leren voelen. Het is als muziek, die is er wel, maar je kan het niet aanwijzen of aanraken… Ik heb dit overweldigend mooi bij Barro gevoeld”.