PAARD-EN-MENS ONDERSTEUNING/LESSEN

Als je komt om mij te helpen, verspil je je tijd. Maar als je hier komt omdat jouw bevrijding is gekoppeld aan de mijne, kunnen we samen aan het werk (anonieme Aboriginal vrouw)

WAT IS DE FILIPPUSMETHODE bij paard-en-mens ondersteuning/lessen

OVERDULVE-EQUI is begonnen als een praktijk voor humane coaching en training, waarbij paarden als helper fungeren om mensen bij te staan. Maar, van begin af aan bereikten mij ook vragen van mensen-met-paarden.

Het is jammer om mijn ervaring met en feeling voor paarden niet ook in te zetten bij kwesties die de relatie en interactie tussen mens en haar of zijn paard(en) betreffen. Ook daar immers is zorgvuldig verstaan en aandachtig kijken voorwaarde voor een prettige verhouding en de basis voor samenwerking tussen u en uw paard.

Daarom kunt u mij inschakelen voor ondersteunende rijles, voor vragen rond de opvoeding van uw jonge paard(en), en voor hulp en advies wanneer u met uw paard vastgelopen lijkt te zijn.

Wat u daarbij kunt verwachten is kenmerkend voor de Filippusmethode: zorgvuldig verstaan en aandachtig kijken. Het gaat om wederkerig verstaan en verstaan worden, om wederkerig begrip en begrepen worden. Uw paard en u. Traditioneel stellen we als mens ons op met een soort vanzelfsprekendheid dat het paard moet leren naar ons te luisteren. Ik ondersteun u in leren luisteren en kijken naar uw paard zodanig dat het van harte het oor bij u te luisteren zal leggen en van harte respons geeft. Simpelweg omdat u leert zich prettig verstaanbaar te maken.

Zelfkennis is de weg naar succes: heeft u met de Filippusmethode te maken, dan staat centraal wat u doet, niet wat de ander, in dit geval dus uw paard, moet.

Voor ervaringen: klik hier