PAARDENCOACHING EN TRAINING

Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vlam (Plutarchus)

WAT IS DE FILIPPUSMETHODE bij paardencoaching en training

Mensen met paarden samen laten werken blijkt een krachtig instrument voor persoonlijke reflectie en voor reflectie op gebeurtenissen. Daarvoor hoeft iemand niet jarenlang intensief met paarden bezig te zijn. Soms is drie minuten ‘in de bak met een paard’ al genoeg om uw wereld te doen kantelen…

Paardencoaching volgens de Filippusmethode berust op twee pijlers:

  • Inzicht ontwikkelen in wat u zelf aan lichaamstaal uitstraalt en leren dat effectief in te zetten
  • Inzicht ontwikkelen in wat de ander aan lichaamstaal uitstraalt en leren daar effectief op in te spelen

Uitgangspunt is: niet wat we met de mond belijden is doorslaggevend, maar wat wij daarbij uitstralen geeft de doorslag. Uitstraling is zichtbaar in lichaam, houding en gedrag, kortom: in uw hele voorkomen.

Mijn streven is u te helpen ontdekken en ervaren hoe sterk de impact van die uitstraling is en u te ondersteunen hiermee effectief te gaan spelen. Introspectie en zelfreflectie helpen u daarbij. Eigen ervaring opdoen ‘in de bak met een paard’ is essentieel. Meekijken met elkaar kan meerwaarde hebben. Daarom is de methode zowel individueel als met meer personen in te zetten. Dat kunnen collega’s zijn, medestudenten of groepsgenoten, uw levenspartner of degene met wie u kinderen opvoedt, het team waarvan u leidinggevende bent…

Paardencoaching volgens de Filippusmethode is toegankelijk voor iedereen die wil ontdekken, leren en ervaren. Een indruk van het bereik van OVERDULVE-EQUI en de Filippusmethode krijgt u door onder ‘wie gingen u voor’ te kijken.

  • De Filippusmethode wordt gebruikt door particulieren zowel als door organisaties en bedrijven.
  • De Filippusmethode verheldert in groeps- en teamvraagstukken zowel als bij individuele kwesties.
  • De Filippusmethode verheldert in privé-aangelegenheden evengoed als bij werkgerelateerde vragen.
  • De Filippusmethode is op iedere laag van een organisatie of bedrijf in te zetten.
  • De Filippusmethode wordt ook in trajecten van collega’s ingezet.
  • De Filippusmethode ondersteunt bij vragen rond zingeving, levensbeschouwing en religie.
  • De Filippusmethode helpt opvoeders en ouders bij opvoedingsvragen.
  • De Filippusmethode maakt deel uit van onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

Individuele sessies kunt u particulier of vanuit uw werksituatie aanvragen. De methode is zo helder dat men zonder tijdverspilling to the point komt. Daarom zijn 3 tot 5 sessies meestal voldoende. Vanuit kostenoogpunt is dat een prettige insteek.

Team-trainingen zijn op maat De vraag van u als opdrachtgever, de situatie die een interventie behoeft, staat centraal. Enkele thema’s waarvoor de Filippusmethode werd ingeschakeld zijn onder andere: leiderschapsstijlen, persoonlijkheidsontwikkeling, cliëntbejegening, samenwerkingsvraagstukken, agressiebeheersing, presentatie bij sollicitaties of acquisitie, fusieprocessen en veranderingstrajecten.

Daarnaast is er de training “De Professional in Paardentaal’ waarvoor een open inschrijving geldt. Mediators kunnen met deze training 6 PE-punten krijgen

Voor ervaringen: klik hier