RETRAITES EN GEESTELIJKE BEGELEIDING

Het zijn van de mens ligt achter het gordijn, aan de kant van het bovennatuurlijke. Wat de mens van zichzelf kan kennen, is maar datgene wat haar door de omstandigheden geleerd is. (Simone Weil)

WAT IS DE FILIPPUSMETHODE bij retraites en geestelijke begeleiding

Leven is onderweg zijn, u verhouden tot wat u tegenkomt, geconfronteerd worden met vragen. Waaronder heel existentiële. Leven is overeenkomen met wat u overkomt terwijl u niet weet waarom het u overkomt, noch waarom het u zó overkomt.

Om met John Lennon te spreken: “Leven is wat aan je gebeurt terwijl je andere plannen maakt…”

Wanneer u, wat ook de aanleiding is, zich wilt verdiepen in het geheimvolle en toch zinnige van het leven, kunt u in de paarden bijzondere helpers tegenkomen. Zij komen naast u staan. Zij ontwapenen. Ze zijn in staat om vensters open te breken en de dingen die gebeuren in nieuw licht te zetten. Hoe verstaat u wat er gebeurt? Wat ziet u? En hoe is uw respons…?

Voel u vrij om te verkennen of wij, mijn paarden en ik, een eindje met u mee op kunnen lopen wanneer u wilt kijken naar wat het leven is voorbij het bekende, achter het gordijn. Dat kan door deel te nemen aan een retraite, dat kan ook door individuele geestelijke begeleiding.

Het gaat altijd om uw persoonlijke weg, uw eigen persoonlijke zoektocht. En om wat u, gaande de weg, tegenkomt. Omdat u zich uitgenodigd of gedwongen weet naar diepte en stilte in u zelf te gaan. Omdat u zich uitgenodigd of gedwongen voelt te tasten, te reiken, of soms ook te graaien naar de kern, de bron, de essentie – naar daar waar leven begint en betekenis krijgt. Hoe dat ook naam heeft. Welke gelovige, agnostische, spirituele of mystieke achtergrond u ook heeft.

Retraites vinden plaats in Karmelklooster Zenderen. Daar verblijven we en zijn we gast bij de gemeenschap. Hier woont ook Paula Tielemans, met wie OVERDULVE-EQUI samenwerkt. Zie hier voor het aanbod

Individuele geestelijke begeleiding is overal mogelijk. Echter, willen we de paarden erbij, dan zijn we gebonden aan hun verblijfplaats bij Deventer).

Voor ervaringen: klik hier