WIE BEN IK?

Walking, I am listening to a deeper way.
Suddenly all my ancestors are behind me.
Be still, they say. Watch and listen,
you are the result of the Love of thousands (Linda Hogan, native american writer)

Ik werk met mensen en ik werk met paarden. Dit combineer ik sinds 1999. Ik begon toen als bureau voor coaching en training, gericht op humane interactie. Mijn eigen leven en wat mij daarin tegemoet kwam heeft focus en verdieping gegeven, waardoor ik uitgroeide naar  OVERDULVE-EQUI / FILIPPUS training coaching en retraites

Ik ben geboren in 1959 en opgegroeid in Rwanda (Oost Afrika), als tweede kind in een gezin in dienst van de zending. Lichaamstaal lezen en interpreteren was noodzakelijk als gesproken taal tekort schoot. Mijn fine-tuning voor non-verbale communicatie en voor discrepantie tussen verbaal en non-verbaal vindt daar haar oorsprong.

Sociale Academie (IJsselpoort Kampen), Theologie en Maatschappij (VTM Utrecht), Organisatie en Management (HAN Nijmegen) en, recent, School voor Spiritualiteit (RU / TBI Nijmegen)  markeren mijn professionele loopbaan. Diverse functies, operationeel, beleidsmatig en leidinggevend, binnen feministisch-theologisch vormingswerk, in de maatschappelijke opvang en in verslavingszorg en psychiatrie scherpten mijn gevoel voor samenwerkingsvraagstukken en persoonlijkheidsontwikkeling in alle niveaus van een organisatie. Daarnaast was er steeds mijn interesse naar de essentiële bewogenheid in mensen.

Uitstapjes maakte ik naar motorfietstechniek, naar de geitenhouderij en naar journalistiek. Als continue factor waren er, vanaf het moment dat ik op mijn 12e in Nederland kwam wonen, paarden in mijn leven. Ik was door hen gefascineerd en geïmponeerd en steeds heb ik ervoor gezorgd dat ik naast werk ruimschoots tijd met en tussen paarden kon doorbrengen.

Hoewel in mijn leven benedictijnse en karmelitaanse spiritualiteit een belangrijke inspiratie is, is die oriëntatie geen begrenzing. Ik voel me thuis in het aardse evengoed als in gelovige, spirituele en mystieke tradities. De filosofe en mystica Simone Weil neemt een bijzondere  plaats in.

Eenvoud, aandacht en met hart en ziel de ander tegemoet gaan – het zijn ingrediënten die in mijn werk doorklinken.

Ik communiceer zelf open, direct en doelgericht, zonder tact uit het oog te verliezen. Van derden krijg ik terug: nuchter, glashelder, scherp, liefdevol.